Mult mediatizata reglementare privind plata TVA la incasarea facturii, de la 1 ianuarie 2013, a eclipsat o serie de modificari fiscale importante care au intrat deja in vigoare ori se vor aplica in perioada imediat urmatoare. Si Codul de procedura fiscala a fost modificat recent, principalele reglementari referindu-se la posibilitati noi de neincepere sau suspendare a executarii silite, la data depunerii declaratiilor online sau la ordinea de stingere a obligatiilor fiscale.

Modificarile Codului de procedura fiscala

Ordonanta Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 618 din 28 august 2012. Aceasta a intrat in vigoare la data de 31 august, cu exceptia reglementarilor privind ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, care urmeaza sa se aplice de la 1 noiembrie.

Posibilitati noi de suspendare a executarii silite

Noua ordonanta de modificare a Codului de procedura fiscala reglementeaza o situatie alternativa de neincepere sau suspendare a executarii silite. In cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale, executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru obligatiile fiscale contestate daca contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie de minimum 6 luni de la data emiterii. Totodata, se reglementeaza reguli procedurale tinand cont de incidentele aparute in perioada de valabilitate a garantiei: – respingerea contestatiei. In acest caz organul fiscal executa scrisoarea de garantie in ultima zi de valabilitate a acesteia, insa numai daca pana la acea data obligatia nu a fost achitata si nu intervine un alt act de suspendare a executarii silite (o alta scrisoare de garantie sau o decizie a unei instante de contencios administrativ de admitere a cererii de suspendare depusa de contribuabil potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004); – admiterea contestatiei in totalitate sau depunerea unei decizii a unei instante de contencios administrativ de admitere a cererii de suspendare depuse de contribuabil potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. In acest caz, scrisoarea de garantie ramane fara obiect.

Data depunerii declaratiilor fiscale

Una dintre doleantele IMM-urilor in ceea ce priveste procedura fiscala a fost reglementarea aspectelor privind data depunerii declaratiei fiscale deoarece in practica au fost identificate situatii in care contribuabilul depune declaratia fiscala pe portalul e-Romania pana la termenul legal de depunere, insa aceasta nu a fost validata ca urmare a unor erori in completarea acesteia. De aceea, prin noua ordonanta s-au instituit reguli speciale pentru aceste situatii. In cazul contribuabililor care depun declaratia la termen, insa in procesul de validare au fost detectate erori, se va recunoaste respectarea termenului daca contribuabilul depune o declaratie corecta pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni. Conform textului de lege, „in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal de depunere, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni”.

Contribuabilul va stabili ordinea de stingere a unor datorii

Regula este ca atunci cand contribuabilul face o plata la fisc, intai se sting obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii acestora, dupa care urmeaza stingerea datoriilor accesorii – dobanzi sau penalitati. Prin noile reglementari se stabileste o exceptie de la aceasta ordine de stingere a datoriilor fiscale. In cazul amenzilor de orice fel, precum si in cazul obligatiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspectie fiscala, stingerea se va efectua potrivit optiunii contribuabilului. Potrivit textului de lege nou introdus, „in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si al amenzilor de orice fel, se stinge obligatia fiscala sau amenda pe care o stabileste contribuabilul.” Aceasta exceptie s-a instituit deoarece s-a constatat ca, in practica, desi contribuabilul prezinta instantei judecatoresti documentul de plata cu mentiunea amenzii pe care a dorit sa o achite, organul fiscal efectueaza stingerea in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. Aceasta reglementare va intra in vigoare la 1 noiembrie 2012.

Reducerea penalitatilor de intarziere nu mai apare in ordonanta publicata

Desi proiectul de modificare a Codului de procedura fiscala prevedea reducerea de la 15% la 10% a sumelor datorate cu titlu de penalitati pentru intarzieri mai mari de 60 de zile, aceste reglementari nu mai apar in ordonanta aprobata de Guvern. Concomitent cu reducerea acestei penalitati in cazul intarzierii, proiectul mai prevedea introducerea unei penalitati de 30% pentru obligatiile fiscale nedeclarate de contribuabili si stabilite de organele de inspectie fiscala. Ideea care a stat la baza acestor propuneri era se se micsoreze sanctiunea pentru intarzierea la plata concomitent cu marirea sanctiunii pentru subdeclarare, aceasta din urma fiind o fapta mai grava decat simpla intarziere, care trebuie sanctionata mai dur. Insa mediul de afaceri s-a opus vehement impunerii de 30% in cazul nedeclararii sau subdeclararii obligatiilor fiscale. In conditiile in care, in afara de aceasta penalizare continua sa curga si dobanzi si penalitati de intarziere, contribuabilii ar fi ajuns sa plateasca toate aceste sanctiuni cumulate, care ar fi ajuns la 42,4% pentru 60 de zile intarziere. De aceea aceasta reglementare a fost scoase din ordonanta finala. Insa au fost scoase si reglementarile privind reducerea cu 5% a penalitatilor pentru intarzieri mai mari de 60 de zile.

Modificarile Codului Fiscal

Ordonanta Guvernului nr. 15/ 2012 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012. Desi aceasta are termen de intrare in vigoare data de 1 ianuarie 2012, anumite dispozitii au intrat in vigoare la 3 zile de la publicare, adica pe data de 1 septembrie 2012. Este vorba de dispozitiile referitoare la neretinerea la sursa a unor impozite si cele privind situatiile in care este obligatorie depunerea declaratiei 112 de catre salariatii angajatorilor straini. Precizari privind neretinerea la sursa a unor impozite In noua ordonanta privind modificarea Codului Fiscal se precizeaza in mod expres excluderea de la retinerea la sursa a impozitului, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual, pentru veniturile realizate din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractului de agent, incheiate cu contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie. De asemenea, se precizeaza neretinerea la sursa a impozitului, reprezentand plata anticipata, in contul impozitului anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, de catre platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, daca efectueaza plati catre: a) asocierile fara personalitate juridica ori persoane juridice care aplica principiul transparentei fiscale, potrivit legii; b) persoanele fizice in cazul veniturilor acestora din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii.

Salariatii care au obligatia depunerii declaratiei 112

OG 15-2012 aduce precizari cu privire la salariatii care au obligatia depunerii declaratiei 112 si a platii contributiilor sociale obligatorii, in situatia in care: – se obtin venituri din salarii de la angajatori straini din state terte care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale – sau de la angajatori nerezidenti, din statele Uniunii Europene, care, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, datoreaza in Romania contributiile sociale obligatorii.

Potrivit textului de lege, salariatii care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, au obligatia sa depuna declaratia 112, daca au incheiat un acord in acest sens cu angajatorul. In aceasta situatie, angajatorul are obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii. Daca nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei 112 revine angajatorilor. Declaratia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal.